Warriors

Ashrah

Baraka
Bo' Rai Cho
Blaze

Chameleon
Cyrax

Daegon
Dairou
Darrius
Drahmin

Ermac

Frost
Fujin

Goro

Havik
Hotaru
Hsu Hao

Jade
Jarek
Jax
Johnny Cage
Kabal
Kai
Kano
Kenshi
Khameleon
Kintaro
Kira
Kitana
Kobra
Kung Lao

Li Mei
Liu Kang

Mavado
Meat
Mokap
Moloch
Motaro
Mileena

Nightwolf
Nitara
Noob

Onaga

Quan Chi

Raiden
Rain
Reiko
Reptile

Sareena
Scorpion
Sektor
Shang Tsung
Shao Kahn
Sheeva
Shinnok
Shujinko
Sindel
Smoke
Sonya
Stryker
Sub-Zero

Tanya
Taven

Kreate-A-Kharacter